Ingenieuze eier-la voor eierbroedmachine (octrooi)